Cóiríocht oifige
  • 2 x 400 tr cr
  • 2 x 500 tr cr
  • 2 x 1000 tr cr
  • 8 x deasc aonarach in aonad amháin (Ag roinnt le gnónna aonaracha eile)

Aiseanna traenála agus cruinnithe thuas ar fáil do dhaoine áitiúla, fiontraithe nó lucht gnó na háite.Office Accommodation
  • 2 x 400 sq ft,
  • 2 x 500 sq ft
  • 2 x 1000 sq ft
  • 8 x single desks (Shared Deskspace)

The above meeting and training facilities are also available for use by locals, entrepreneurs and the broader business community.


image
image
Fiontarlann – Ionad Cothaithe Fiontraíochta - Cóiríocht oifige

Fiontarlann – Ionad Cothaithe Fiontraíochta - Cóiríocht oifige

Fiontarlann – Ionad Cothaithe Fiontraíochta - Cóiríocht oifige